OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY S TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIÍ

Popis problému

Původní hydroizolace z asfaltových pásů byla zvětralá, nové části, které byly použity na opravu lokálních míst se uvolnili. Na asfaltových pásech tvořili se trhliny a voda prosakovala do administrativní budovy na mnoha místech.
Zadání klienta: renovace hydroizolace střechy včetně pochozích chodníků s protiskluzovou úpravou a snížení teploty uvnitř objektu. Renovace, i s ohledem na značné množství funkční telekomunikační technologie a značné množství detailů a prvků, by měla proběhnout bez použití plamene a v co nejkratším čase.

Řešení

Střecha byla očištěna od špíny, prachu a mech. Byly vyřezány odstraněny ty části, které byly uvolněné. Následně byl aplikován na svislé a vodorovné plochy penetrační nátěr Gaco Epoxy Primer. Pomocí pásky Gaco Reinforcing Polyester Mesh byly posíleny spoje mezi asfaltovými pásy a svislou částí budovy, vyspraveny praskliny a trhliny a utěsněny spoje otvorů na kovových konstrukcích. Pomocí tekuté pásky se skelnými vlákny – Gaco Liquid Roof Tape, byly posíleny otvory kolem vpustí a spoje kolem komínků. Na celou plochu, včetně oplechování atiky, byly aplikovány dvě vrstvy hydroizolačního nátěru GacoProEco v bílé barvě. Nakonec byly vyznačeny obslužní chodníky s protiskluzovou úpravou ve žluté barvě silikonovým nátěrem Gaco WalkPad s posypem křemičitým pískem. Celá aplikace trvala 6 dní.