MONOMIX WS

univerzální, reprofilační sanační malta třídy R3 (ČSN EN 1504-3)
MONOMIX WS je jednosložková, rychle tuhnoucí cementová malta, se zdokonalenou chemii cementu, mikrosiliky, vláken a styren akrylové kopolymer technologie. Výsledkem je rychlé vytvrzení, nízká hustota, vysoká pevnost malty, která je vylepšena vlastnostmi polymerů. Tixotropní charakter výrobku umožňuje snadnou aplikaci silné vrstvy stříkáním při stavebních opravách dutin a zarovnání otvorů, zarovnání povrchů a to na horizontální, vertikální povrchy a stropy. MONOMIX WS je dodáván jako jedno komponentní systém, který vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou.

Výhody

 • Využívá zdokonalených vlastností chemie cementu, mikrosiliky, technologie vláken a styren-akrylových kopolymerů.
 • Připravené balení vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou a maltu, kterou lze aplikovat technikou stříkáním za mokra do max. tloušťky 80mm na horizontální, vertikální povrchy a stropy.
 • Aplikační tloušťka v jedné vrstvě 5mm—80mm. Vysoká pevnost vazby, vyšší než pevnost v tahu betonu, čímž se zajistí monolitické provedení opravy.
 • Hustá struktura zabezpečí nízkou propustnost vody, a to i při tlaku 10bar (5,7mm MONOMIX WS=1000mm betonu)  a velmi vysokou odolnost vůči difuzi kyselých plynů a chloridových iontů.
 • Vylepšená pevnost v tahu a odolnost proti nárazům. Vynikající nízký průhyb.
 • Po vytvrzení je netoxická po vytvrzení, v seznamu povolení dle Regulace 31 pro použití v zásobování pitnou vodou.
 • Ekonomicky výhodná malta, obvykle nevyžaduje podkladní nebo základní nátěr. Lze použít i část balení.
 • Lze snadno přetřít speciálním ochranným nátěrem pro vyšší ochranu a dosažení vyšší estetické kvality.

Použití

MONOMIX WS díky nízké hustotě, vysoké pevnosti, vodotěsnosti, kompenzovanému smrštění lze aplikovat mokrým stříkáním. MONOMIX WS je vhodný na sanace vertikálních, stropních i horizontálních betonových konstrukcí, trhlin a otvorů, zarovnání povrchů.

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-3 třída R3 a je v souladu s následující specifikací:
 • Tloušťka aplikace 5-80mm v jedné vrstvě i na stropech.
 • Nepropustná pro vodu při tlaku 10bar t.z., že 5,7mm MONOMIX WS=1000mm betonu.
 • Pevnost v tlaku při 20°C je nejméně 20MPa  1 hodinu a 40MPa v 28 dnech

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.