CEMPROTEC ELASTIC

pružný, houževnatý dvou složkový nátěr vhodný na cementové podklady a ocel, kde se očekává další pohyb
CEMPROTEC ELASTIC je dvousložkový, tixotropní, cementový, polymerem bohatě modifikovaný nátěr na vodní bázi s vysokou adhezí k betonu a zděných podkladů. Nestéká ani při aplikaci na svislé plochy. Hydratuje do odolného, vysoce alkalického, trvale elastomerního nátěru, který nejen chrání beton nebo jiné podklady vůči průniku vody a difuzi oxidu uhličitého, ale také se přizpůsobuje pohybu trhlin. CEMPROTEC ELASTIC si zachovává svoji flexibilitu za stálého ponoření nebo stálého působení externích vlyvů. Je ideální pro hydroizolaci a ochranu betonových a zděných konstrukcí, které vykazují praskání a kde se očekává další pohyb.

Výhody

 • Houževnatý, pružný nátěr, který si zachovává své elastomerní vlastnosti a přizpůsobuje se pohybu trhlin v podmínkách permanentního zalití i externího působení.
 • Odolný vůči oděru a velmi vysoká odolnost proti opakovanému působení mrazu a rozmrazování a soli.
 • Vynikající přilnavost na dobře připravené podklady z betonu a oceli.
 • Hustá struktura složení zabezpečuje nízkou propustnost vody i při tlaku 10bar a velmi vysokou odolnost vůči difuzi plynného CO2.
 • 2mm nátěru má stejné vlastnosti jako 135mm velmi kvalitního betonu.
 • Lze aplikovat na vlhké podklady při teplotách do 5°C.
 • Vhodný pro styk s pitnou vodou.
 • Produkt na vodní bázi, bez použití nebezpečných rozpouštědel, který je ideální pro použití ve stísněných prostorech.
 • Netoxický po vytvrzení.
 • Brání prorůstání kořenů, takže je vhodný i pro aplikaci na zelené střechy.

Použití

CEMPROTEC ELASTIC si zachovává svoji flexibilitu za stálého ponoření nebo stálého působení externích vlyvů. Je ideální pro hydroizolaci a ochranu betonových a zděných konstrukcí, které vykazují praskání a kde se očekává další pohyb. Typické aplikace zahrnují těsnění vodních nádrží, hydroizolace ploch, na kterých jsou zelené střechy a využití jako izolace trhlin membránou betonových podlah nebo potěrů. Ty můžou být vyztuženy CEMPROTEC Geo 80 přes popraskané podklady nebo CEMPROTEC 2000-S, přes vytvořené spoje a dominantní trhliny.

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-2.
 • Pružnost min. 120% venkovní podmínky a min.70% pokud je ponořen (tloušťka filmu 2 mm, vytvrdnutý na 28.den).
 • Nepropustný pro vodu pod 10 bar hydrostatického tlaku tak, že 2,0 mm vrstva se rovná 2270 mm betonu.
 • Koeficient difuze Kyslíku nejméně 1.706 x 10-5 cm2s-1 , v souladu s ČSN EN1062-6.
 • Odolnost vůči prorůstání kořenů DD CEN/TS 14416:2005

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.