MONOLEVEL 250F

jemná, finální stěrková malta třídy R1 (ČSN EN 1504-3)
MONOLEVEL 250F je jednosložková, polymerem modifikovaná cementová malta pro plnění malých otvorů, trhlin, malých nedostatků, skvrn a vyrovnání nerovných povrchů v existujících nátěrů, ale i betonových a mozaikových podkladů. Obsahující polymery podporují adhezi ke stávajícím nátěry ošetřeným podkladům, takže je ideální před aplikací následných ochranných a finálních nátěrů. Po vytvrzení by měl být produkt přetřen speciální membránou produktové řady Flexcrete, aby byla dosažena vyšší ochrana a estetický vzhled.

Výhody

  • Využívá osvědčených, nejnovějších vlastností chemie cementu a styren akrylových kopolymerů.
  • Připravené balení vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou přímo na místě aplikace a maltu aplikovat zednickou lžící nebo špachtlí do max. tloušťky 4mm v jedné vrstvě na horizontální, vertikální povrchy a stropy.
  • Ekonomicky výhodná malta, nevyžaduje základní nátěr na podklad. Jednotlivá balení lze smíchat. Vhodná na ukončovací hrany.
  • Po 24 hod. lze  snadno přetřít speciální membránou produktové řady Flexcrete, aby byla dosažena vyšší ochrana a estetický vzhled.
  • Netoxická po vytvrzení.

Použití

MONOLEVEL 250F je jemná, polymerem modifikovaná malta pro vyplňování malých dírek a otvorů, trhlin, povrchových vad a nerovných povrchů stávajících nátěrů ale i betonových a mozaikových podkladů před aplikací Flexcrete nátěrů na ochranu proti karbonataci.

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-3 třída R1 a je v souladu s následující specifikací:
  • Pevnost v tlaku při 20°C alespoň 4 MPa za 1 den a 25 MPa za 28 dní (smíchána na 6 litrů/25 kg).
  • Pevnost v ohybu po 28 dnech (20°C a 65% relativní vlhkosti) alespoň 6,5 MPa v souladu s BS 4551.
  • Přilnavost k betonu po 28 dnech 3,1 MPa v souladu s ČSN EN 1542.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.