CEMPROTEC E-FLOOR HB

EPOXIDEM A POLYMERY MODIFIKOVANÁ CEMENTOVÁ PODLAHA: 3-6mm
CEMPROTEC E-FLOOR HB je dvousložkový epoxidový a polymery modifikovaný cementový nátěr na ochranu betonových podlah s těžkým zatížením. Obsahuje progresívní chemii cementu, metakaolinu, vláken, epoxidu a technologii styrenakrylátového kopolymeru a tím poskytuje multifunkční ochranu. Smíchaný vykazuje vysoký stupeň průtoku, který umožňuje snadnou aplikaci nalitím nebo stříkáním pomocí pumpy, čímž se dosáhne hladký povrch. Směs rychle hydratuje za vzniku hustého, odolného, trvanlivého nátěru, který vykazuje obě, polymerní i pryskyřičné vlastnosti, které mají nízkou propustnost pro vodu a poskytuje velmi vysokou, dlouhodobou odolnost vůči chemikáliím a oděru. CEMPROTEC E - FLOOR HB může být zesílen v místech, kde se očekává pohyb, přes trhliny a kolem spojů páskou CEMPROTEC 2000 –S.

Výhody

 • Předpřipravená sada vyžadující pouze smíchání na místě aplikace.
 • Jedinečná směs povrchově aktivních látek poskytuje vysoký průtok umožňující rychlou a snadnou aplikaci.
 • Vynikající přilnavost na suché nebo vlhké minerální podklady.
 • Vysoká odolnost vůči nárazům a abrazi. CEMPROTEC E-FLOOR HB splňuje nejvyšší stupeň klasifikace odolnosti vůči abrazi /oděru AR 0,5 dle normy BS EN 13813: 2002.
 • Hustá struktura složení umožňuje nízkou propustnost vody, a to i při tlaku 10 bar – 100m, při pozitivním i negativním tlaku, a velmi vysokou odolnost vůči difuzi chloridů a kyslíku.
 • Velmi vysoká odolnost vůči široké škále agresivních chemikálií včetně sirovodíku.
 • Lze použít bez rizika tvorby osmotických puchýřů na "zeleném" betonu, na vlhké podklady nebo podlahy bez účinné hydroizolační membrány.
 • Hydratace poskytuje vysokou počáteční pevnost, což umožňuje rychlé opětovné zprovoznění.
 • Produkt na vodní bázi, při vytvrzování se z něj nevylučují nebezpečné rozpouštědla. Pracovní nářadí lze snadno omýt vodou.
 • Lze snadno chránit pomocí pryskyřičných nátěrů nebo překrýt s dřevěnými podlahami a koberci nebo dlažbou.

Použití

CEMPROTEC E-FLOOR HB představuje významný pokrok v technologii podlah, která využívá výhody technologie kopolymeru a epoxidových pryskyřic, samonivelačních vlastností cementového vrchního nátěru na vodní bázi. Tato chemická kombinace poskytuje tvrdý, odolný 3 - 6mm silný nátěr s vynikající odolností proti oděru, otěru, vodě, chloridovým iontům a agresivním chemikáliím na ochranu betonových podlah a provozních ploch, které jsou vystaveny těžkému zatížení v nejnáročnějším vnitřním i vnějším prostředí.

Specifické vlastnosti

Má označení CE v souladu s BS EN 1504-2
 • Vhodný pro aplikaci na "zelené" betonové a mokré podlahové podklady bez rizika tvorby osmotických puchýřů.
 • Konzistence materiálu umožňuje snadnou aplikaci nátěru v jedné vrstvě o tloušťce 3-6 mm.
 • Kategorizovány jako odolný vůči silnému oděru, podle normy BS 8204, část 2.
 • Pevnost v tlaku při 20°C nejméně 5MPa za 4 hodiny a 50MPa za 28 dní

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.