Výpis produktů

Sanační malty…

STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841

OCHRANA PROTI KOROZI A SPOJOVACÍ MŮSTEK NA ARMATURY

Ochrana proti korozi a spojovací můstek STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841 se skládá ze dvou složek, cementového prášku a polymerní disperze, které reagují chemicky společně pasivaci kovu (tvorbou ochranné vrstvy na povrchu kovu), zabraňující korozi a narušení povrchu kovu, s pomocí inhibitorů koroze a chrání ocelovou výztuž/armatury. STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841 má vynikající přilnavost k oceli a betonu, umožňující vysokou pevnost vazby s Flexcrete sanačními maltami. STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841 tvoří vysoce alkalický nátěr se stupněm pružnosti, která nejen chrání ocel před agresivními kyselými plyny, vlhkostí a chloridy, ale zabezpečuje pasivaci ocelového povrchu chemicky, aby se zabránilo dalšímu vzniku koroze.

Zobrazit detail

UNIMATCH

rychleschnoucí sanační malta s barevnou úpravou třidy R1 (ČSN EN 1504-3)

UNIMATCH je jednosložková, kosmetická, sanační malta na báze nejnovějších technologií polymerů cementu, která je vhodná pro opravu poškození, štěrkových hnízd nebo drolení betonu. Je vysoce vodotěsná a vykazuje dobré pevnostní vlastnosti. Může být použita ve vertikálních, stropních a jiných obtížných místech oprav bez použití základního nátěru, speciálního lehkého  kameniva nebo podpory. Stejné odstíny barvy a textury lze snadno dosáhnout smícháním šedé a bílé v různých poměrech s použitím zkušební směsi. Pokud je to nutné, může být přimícháno barevné kamenivo, stejně jako barevné pigmenty.

Zobrazit detail

TIEFILL

voděodolná zálivková malta otvorů po spínacích tyčích třídy R4 (ČSN EN 1504-3)

TIEFILL je jednosložková, polymery modifikovaná, vlákny zpevněná opravní stěrka na bázi portlandského cementu, která vykazuje jedinečné hydraulické vlastnosti a rychlé vytvrzení malty s vyššími užitnými vlastnostmi polymeru. Tento výrobek je dodáván jako jednosložkový komponent vyžadující pouze přidání čisté vody, čímž se získá rychlé a odolné vytvrzení s vysokou pevností malty. Je ideální pro plnění dutin, zejména v nové výstavbě, které je třeba rychle uvést do provozu, jako například otvorů kolem výztuh, vývrtů, injektážních otvorů a zalévání kotevních prvků.

Zobrazit detail

MONOMIX WS

univerzální, reprofilační sanační malta třídy R3 (ČSN EN 1504-3)

MONOMIX WS je jednosložková, rychle tuhnoucí cementová malta, se zdokonalenou chemii cementu, mikrosiliky, vláken a styren akrylové kopolymer technologie. Výsledkem je rychlé vytvrzení, nízká hustota, vysoká pevnost malty, která je vylepšena vlastnostmi polymerů. Tixotropní charakter výrobku umožňuje snadnou aplikaci silné vrstvy stříkáním při stavebních opravách dutin a zarovnání otvorů, zarovnání povrchů a to na horizontální, vertikální povrchy a stropy. MONOMIX WS je dodáván jako jedno komponentní systém, který vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou.

Zobrazit detail

MONOMIX

univerzální, reprofilační sanační malta třídy R3 (ČSN EN 1504-3)

MONOMIX je jednosložková cementová malta, se zdokonalenou chemii cementu, mikrosiliky, vláken a styren akrylové kopolymer technologie. Výsledným produktem je velmi pevná, rychle tvrdnoucí malta s nízkou hustotou, vylepšena vlastnostmi polymerů. Tixotropní vlastnosti produktu umožňují snadnou aplikaci silné vrstvy pomocí zednické lžíce na opravu dutin a vyrovnání povrchu a reprofilaci svislých i vodorovných ploch. MONOMIX je dodáván jako jedno komponentní systém, který vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou a lze ho použít přímo na místě aplikace.

Zobrazit detail

MONOLITE

jemná sanační malta třídy R2 (ČSN EN 1504-3)

MONOLITE je jednosložková cementová malta, se zdokonalenou chemii cementu, mikrosiliky, vláken a styren akrylové kopolymer technologie. Výsledným produktem je rychle tvrdnoucí malta s nízkou hustotou, vylepšená vlastnostmi polymerů. Tixotropní vlastnosti produktu umožňují snadnou aplikaci silné vrstvy pomocí zednické lžíce na opravu dutin a vyrovnání povrchu a reprofilaci svislých i vodorovných ploch. MONOLITE je dodáván jako jedno komponentní systém, který vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou.

Zobrazit detail

FASTFILL WP

malta pro rychlé zastavení vytékání a prosakování vody pod tlakem

FASTFILL WP  je jednosložková, rychle tuhnoucí, polymerem modifikovaná a vlákny zpevněná opravní cementová malta pro zastavení vytékání a prosakování vody pod tlakem v podobě trhlin, spár a dutin v betonu a zdivu. Lze použít také pro rychlé tmelení a spárování v a kolem kovového potrubí, nebo pro konstrukce vodních staveb.

Zobrazit detail

FASTFILL

rychleschnoucí sanační malta třídy R4 (ČSN EN 1504-3)

FASTFILL je jednosložková, rychle tuhnoucí, polymerem modifikovaná a sklenými vlákny vyztužená opravní cementová malta na báze chemických sloučenin, určena pro opravy betonu. Je fyzikálně a chemicky kompatibilní s betonem, na který je aplikována. Při vytvrzení vykazuje jedinečné hydraulické vlastnosti, které jsou zesíleny díky vlastnostem polymerů a spolehlivé podpoře pevnosti, která není ovlivněna nízkou teplotou. Může být použita až do hloubky 100mm nebo po smíchání s hrubým pískem nebo do tekuté konzistence pro opravy podlah a horizontálních ploch až do hloubky až 300mm.

Zobrazit detail