BOND-PRIME

ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO UZAVŘENÍ A STABILIZACI PODKLADU.
BOND-PRIME je jednosložkový základní nátěr na vodní bázi, epoxid modifikován polymery. Je určen pro uzavření, stabilizaci a zlepšení adheze  podkladů speciálních dekorativních a ochranných nátěrů FLEXCRETE.

Výhody

  • Zvyšuje vazbu kombinací pronikání do struktury pórů podkladu a tvorbou filmu na podkladu. Výsledkem je vytvoření stabilizovaného podkladu, ideálního pro další aplikaci.
  • Reakcí s následně nanášenými nátěry poskytuje chemickou vazbu poskytující vynikající adhezi.
  • Rychle zasychá bez uvolňování nebezpečných rozpouštědel a může být přetřen od 1 hodiny po aplikaci.
  • Obsahuje předem zreagované epoxidové síťovací (cross-linking) aditiva rozpuštěné ve vodě, aby se minimalizovalo nebezpečí ohrožení zdraví.
  • Nářadí lze snadno po použití očistit vodou.
  • Snadná a bezpečná aplikace. Zelený odstín zajišťuje kontrolu kompletního pokrytí podkladu.
  • Minimální plýtvání, obal může být znovu uzavřen a skladován pro budoucí použití.

Použití

Vhodný na podklady: omítka, zdivo, opravní malty Flexcrete, polyuretanová pěna, nátěry na zdích s obsahem fenolu,…

Specifické vlastnosti

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.