MONODEX SMOOTH

pružný ochranný nátěr na vodní bázi (ČSN EN 1504-2)
MONODEX SMOOTH je jednosložkový, více vrstvý, dekorativní, voděodolný nátěr, založený na moderním mikropolymer pryskyřičním pojivu, kterého příčné vazby poskytují mimořádnou odolnost v průběhu životnosti až 15 let. Jeho přirozená elastoměrnost usnadňuje pohyb podkladu a přemostění vlásečnicových trhlin. MONODEX SMOOTH posiluje schopnost přizpůsobit se většímu pohybu podkladu. Chrání podpěrné betonové konstrukce a nosníky před absorbcí a umožňuje zbavit se vlhkosti bez puchýřů nebo oslabení přilnavosti. Dlouhodobá ochrana před růstem plísní a hub je zajištěna pomocí vyspělé technologie se zapouzdřeného biocidu. MONODEX SMOOTH je k dispozici v řadě atraktivních barev.

Výhody

 • Vysoký difúzní odpor vůči CO2, poskytuje kompletní ochranu před účinky karbonatace.
 • Vynikající trvanlivost a adheze díky nejmodernějšímu systému síťové struktury mikro polymerové pryskyřice.
 • Nízký difúzní odpor vodní páry umožňuje vlhkým podkladům dýchat a vyschnout bez puchýřů.
 • Aktivní biocid zapouzdřený ve filmu inhibuje (zamezuje) růst plísní, hub a lišejníků.
 • Rychleschnoucí, dvě vrstvy nátěru mohou být aplikovány během jednoho pracovního dne.
 • Vysoká koncentrace barevného pigmentu překryje silné podkladové barvy a vytvoří atraktivní matný povrch.
 • Lze snadno vyztužit přes lokání trhliny a spáry, nebo celkově účinně utěsnit popraskané povrchy.
 • Šetrný k životnímu prostředí, nízký obsah VOC, na vodní bázi, bez stanoveného bodu vznícení.
 • Odolný, trvanlivý povrch s předpokládanou životností nejméně 15 let.

Použití

MONODEX SMOOTH  je ekonomický výhodný pro použití všude, kde je důležité udržovat vzhled povrchu, chránit před povětrnostními vlivy, CO, nečistotami, růstem plísní, hub a lišejníků. Jeho elastomerní vlastnosti a vynikající přilnavost umožňují pohyb podkladu a překrytí vlásečnicových trhlin. MONODEX SMOOTH je ideální pro použití na dekorativní ochranu fasád, podhledů, vysokých staveb v mírných a tropických klimatických podmínkách.

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-2 a je v souladu s následující specifikací:
 • Propustnost na oxid uhličitý není větší než 2,94 x 10-7 cm2 / s v souladu s normou ČSN EN 1062-6 (ekvivalent tloušťky betonu 300mm a ekvivalentní vzduchové vrstvy tloušťky 121m na 239 μm tloušťky suchého filmu).
 • Bez puchýřů, praskání nebo odlupování po nejméně 20.000 hodinách QUV-B povětrnostním vlivům v souladu s normou ČSN EN 1062-11.
 • Přenos vodních par není větší než 46g/m2/ den v souladu s ČSN EN ISO 7783-2.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.