CEMPROTEC E-FOOR

EPOXIDEM A POLYMERY MODIFIKOVANÁ CEMENTOVÁ PODLAHA – 2mm
CEMPROTEC E - FLOOR je dvousložkový epoxidový a polymery modifikovaný cementový nátěr na ochranu betonových podlah vyžadujících splnění požadavků v oblasti životního prostředí. Obsahuje progresívní chemii cementu, metakaolinu, vláken, epoxidu a technologii styren-akrylátového kopolymeru a tím poskytuje multifunkční ochranu. Smíchaný vykazuje vysoký stupeň průtoku, který umožňuje snadnou aplikaci nalitím nebo stříkáním pomocí pumpy, čímž se získá hladký povrch. Směs rychle hydratuje za vzniku hustého, odolného, trvanlivého nátěru, který vykazuje obě, polymerní i pryskyřičné vlastnosti, poskytuje nízkou propustnost vody a poskytuje velmi vysokou, dlouhodobou odolnost vůči chemikáliím a oděru. CEMPROTEC E - FLOOR může být zesílen v místech, kde se očekává pohyb, přes trhliny a kolem spojů páskou CEMPROTEC 2000 –S.

Výhody

 • Předpřipravená sada vyžadující pouze smíchání na místě aplikace.
 • Jedinečná směs povrchově aktivních látek poskytuje vysoký průtok, umožňující rychlou a snadnou aplikaci.
 • Vynikající přilnavost na suché nebo vlhké minerální podklady.
 • Vysoká odolnost vůči nárazům a abrazi. CEMPROTEC E-FLOOR splňuje nejvyšší stupeň klasifikace odolnosti vůči abrazi AR 0,5 dle normy BS EN 13813: 2002.
 • Hustá struktura složení umožňuje nízkou propustnost vody, a to i při tlaku 10 bar – 100m,  při pozitivním i negativním tlaku, a velmi vysokou odolnost vůči difuzi chloridů a kyslíku.
 • Velmi vysoká odolnost vůči široké škále agresivních chemikálií včetně sirovodíku.
 • Lze použít bez rizika tvorby osmotických puchýřů na "zeleném" betonu, na vlhké podklady nebo podlahy bez účinné hydroizolační membrány.
 • Hydratace poskytuje vysokou počáteční pevnost, což umožňuje rychlé opětovné zprovoznění.
 • Produkt na vodní bázi, při vytvrzování se z něj nevylučují nebezpečné rozpouštědla. Pracovní nářadí lze snadno omýt vodou.
 • Lze snadno chránit pomocí pryskyřičných nátěrů nebo překrýt s dřevěnými podlahami a koberci nebo dlažbou.

Použití

CEMPROTEC E-FLOOR přináší významný pokrok v technologii podlah zahrnující výhody kopolymeru a epoxidových pryskyřic, technologii samonivelačních vlastností cementového vrchního nátěru na vodní bázi. Tato chemická kombinace poskytuje tvrdý, odolný, 2mm silný nátěr s vynikající odolností proti oděru, otěru, vodě, chloridovým iontům a agresivním chemikáliím na ochranu betonových podlah a provozních ploch s vysokými nároky a to v externím i interním prostředí.

Specifické vlastnosti

Má označení CE v souladu s BS EN 1504-2.
 • Vhodný pro aplikaci na "zelené" betonové a mokré podlahové podklady bez rizika tvorby osmotických puchýřů.
 • Nepropustný pro vodu pod tlakem 10 bar hydrostatického tlaku tak, že 2 mm nátěru, odpovídá 2310 mm betonu.
 • Kategorizovány jako odolný vůči silnému oděru, podle normy BS 8204, část 2.
 • Pevnost v tlaku při 20°C nejméně 8MPa za 4 hodiny a 55MPa za 28 dní

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.