MONOLEVEL 844SP

voděodolná stěrka a výplň porézních povrchů třidy R4 (ČSN EN 1504-3)
MONOLEVEL 844SP je jednosložková, tixotropní, polymerem modifikovaná cementová sanační malta s vysokou přilnavostí, což umožňuje, aby byla použita jako vodotěsná stěrka, na výplň menších dutin a vad k dosažení, rovného povrchu. Obsah zdokonalených mikrosilik, vláken a technologie polymerů poskytuje podporu při vytvrzování, vysokou voděodolnost, vynikající odolnost proti kyselým plynům a chloridům, zmrazování / rozmrazování a chemickou odolnost. Tento výrobek je dodáván jako jednosložkový komponent, vyžadující pouze přidání čisté vody.

Výhody

 • Využívá nejnovější osvědčené technologie chemie cementu, mikrosiliky, vláken a styren-akrylových kopolymerů.
 • Vysoká pevnost vazby, vyšší než pevnost v tahu betonu, čímž se zajistí monolitické provedení opravy.
 • Hustá struktura poskytuje nízkou propustnost vody a to i při tlaku 10 bar a vynikající ochranu proti difuzi kyselých plynů, vlhkosti a chloridových iontů.
 • Připravené balení vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou přímo na místě aplikace a díky vysoké přilnavosti maltu rychle  aplikovat na horizontální, vertikální povrchy a stropy.
 • Ekonomicky výhodná malta, nevyžaduje základní nátěr na podklad. Jednotlivá balení lze smíchat. Vhodná na ukončovací hrany.
 • Lze snadno přetřít specializovanými membránami/nátěry a tím zvýšit její odolnost a zlepšit estetický vzhled.
 • Netoxická po vytvrzení, vhodná pro aplikaci v oblastech pro zásobování pitnou vodou.

Použití

MONOLEVEL 844SP je vodotěsný, kvalitní konstrukční vrchní nátěr na vyplnění drobných dírek a vad, opravu povrchových dutin a štěrkových hnízd. Tenká stěrka může být použita k vyrovnání svislých i vodorovných betonových povrchů tak, aby povrch znovu poskytoval přiměřenou povrchovou ochranu proti karbonataci.

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-3 třída R4 a je v souladu s následující specifikací:
 • Pevnost v tlaku při 20°C nejméně 23 MPa za 1 den a 60 MPa za 28 dní.
 • Pevnost v ohybu po 28 dnech (20°C a 65% relativní vlhkosti), nejméně 10,5 MPa v souladu s BS 4551.
 • Nepropustná pro vodu při hydrostatickém tlaku do 10bar tj., že 1 mm malty se rovná 1000 mm betonu.
 • Koeficient difuze O2 není větší než 2,72 x 10-4 cm2 / sec, tj., že 6mm nátěru se rovná 250 mm krycí vrstvy betonu.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.