OPRAVA HYDROIZOLACE BETONOVÉ STŘECHY

Popis problému

Původní betonová střecha byla pouze pokryta kačírkem. Do objektu pronikala voda a poškozovala vnitřní vybavení.
Zadání klienta: hydroizolace střechy.

Řešení

Z objektu byl odtěžen kačírek a střecha byla očištěna pomocí Gaco Wash. Následně byl aplikován na atiku a plochu penetrační nátěr Gaco Epoxy Primer a dvě vrstvy hydroizolačního nátěru GacoProEco v šedé barvě. Tímto způsobem byl dlouhodobě vyřešen problém se zatékáním.