MONOPOUR

litá cementová sanační malta na opravy betonu ve velkém rozsahu
MONOPOUR obsahuje nejmodernější složení chemie cementu, mikrosiliky, s nízkým smrštěním a styren-akrylové technologie. Výsledkem je rychlé vytvrzení, vysoká pevnost bez smršťování materiálu s vlastnostmi zlepšenými polymery. MONOPOUR je jednokomponentní, který se pouze smíchá s čistou vodou tak, aby bylo dosaženo požadované konzistence pro aplikaci pumpováním, odléváním nebo jako stěrka. Tvar přísad a třídění bylo speciálně provedeno k usnadnění míchání, maximalizaci průtoku a minimalizaci rizika oddělení a vytečení. Produkt je dodáván ve dvou stupních, které obsahují různou velikost tříděných přísad: MONOPOUR PG: spárovací hmota s maximální velikosti zrna 2,5 mm pro aplikaci do tloušťky až do 100 mm. MONOPOUR PC6: mikro beton s maximální velikostí zrna 6 mm pro větší hloubky, přesahující 50 mm.

Výhody

  • Složení obsahuje nejnovější osvědčenou chemii cementu chemie, mikrosiliky a styren-akrylové kopolymer technologie.
  • Mechanizmus dvojité expanze minimalizuje smrštění v tvárném a vytvrzeném stavu.
  • Velmi jemný portlandský cement vytvrzuje rychle a poskytuje dlouhodobou podporu pevnosti, umožňuje rychlé opětovné zprovoznění.
  • Hustá struktura poskytuje vynikající ochranu před vniknutím kyselých plynů, vlhkostí a chloridů.
  • Mechanizmus plynné expanze je nekovový a spoléhá se na tvorbu plynného dusíku, který eliminuje riziko znečištění a degradace v důsledku koroze.
  • Všechny přísady jsou bez obsahu chloridů. Obsah zásad je kontrolován tak, aby byl menší než 3 kg/m3 a používají se nereaktivní příměsi.
  • Předpřipravené balení vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou, aby bylo dosaženo požadované konzistence pro aplikaci čerpáním, litím nebo jako stěrku.
  • Povrch lze snadno překrýt speciálními membránami/nátěry, které poskytnou další ochranu a estetický vzhled.

Použití

MONOPOUR je vysoce výkonná, polymery modifikovaná, nesmršťující, cementová směs, která se dodává ve dvou variantech. MONOPOUR PG je litá tekoucí malta a MONOPOUR PC6 je mikro beton. Oba varianty mohou být pumpovány, lity nebo jako stěrka při opravách velkých betonových ploch a základových desek s vysokým zatížením, podstavců a podporných sloupů.

Specifické vlastnosti

  • Přídržnost po 28 dnech> 50MPa / mm? v souladu s BS 6319 část 4.
  • Pevnost v tlaku při 20°C nejméně 15MPa za 1 den a 60MPa na 28 den.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.