FASTFILL

rychleschnoucí sanační malta třídy R4 (ČSN EN 1504-3)
FASTFILL je jednosložková, rychle tuhnoucí, polymerem modifikovaná a sklenými vlákny vyztužená opravní cementová malta na báze chemických sloučenin, určena pro opravy betonu. Je fyzikálně a chemicky kompatibilní s betonem, na který je aplikována. Při vytvrzení vykazuje jedinečné hydraulické vlastnosti, které jsou zesíleny díky vlastnostem polymerů a spolehlivé podpoře pevnosti, která není ovlivněna nízkou teplotou. Může být použita až do hloubky 100mm nebo po smíchání s hrubým pískem nebo do tekuté konzistence pro opravy podlah a horizontálních ploch až do hloubky až 300mm.

Výhody

Použita nejnovější osvědčená technologie chemie cementu, vláken a styren-akrylových kopolymerů.
 • Spolehlivá podpora pevnosti i bod bodem mrazu. Rychlé zprovoznění díla.
 • Balený materiál vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou.
 • Směs lze smíchat s hrubým pískem nebo drobným kamenivem.
 • Vysoká pevnost vazby, vyšší než pevnost v tahu betonu, čímž se zajistí monolitické provedení opravy.
 • Tuhne do 10 minut při teplotě 20°C, čímž se dosáhne trvanlivá, vysoká pevnost malty.
 • Hustá struktura odolává tlaku 10bar vody. Velmi vysoký difúzní odpor vůči kyselým plynům a ionům chloridu.
 • Odolnost vůči Síranům třída DS-5/5m BRE Speciální souhrn 1. Ideálně vhodný pro aplikaci v čističkách odpadních vod.
 • Chemická odolnost: Odolný proti širokému spektru chemikálií, např. odolává dlouhodobému ponoření do 20% roztoku H₂SO₄ (kyseliny sírové).
 • Na báze portlandského cementu, fyzikální vlastnosti po vytvrzení jsou podobné jako u betonu.
 • Netoxický po vytvrzení, v seznamu povolení dle Regulace 31 pro použití v zásobování pitnou vodou.
 • Ekonomicky výhodný – nevyžaduje úpravu podkladu nebo základní nátěr.
 

Použití

FASTFILL je rychle tuhnoucí strukturální malta na báze portlandského cementu pro trvanlivé opravy betonu, který lze použít všude, kde nemůže být provoz vyřazen na delší dobu, v místech vystavených silnému opotřebení, jako jsou silnice, výrobní provozy, skladové areály, přistávací dráhy, mosty, tunely, čističky odpadních vod, kanalizační jímky…

Specifické vlastnosti

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.