MONORUB

jemná cementová stěrka třídy R1
MONORUB je jednosložková, polymerem modifikovaná cementová malta pro plnění malých otvorů a malých povrchových vad prefabrikovaného a monolitického betonu, která vytváří estetický, přesto trvanlivý povrch. Obsažený polymer zvyšuje adhezi a dodává vysoký stupeň vodoodpudivosti na povrchu betonu a tím se stává hustší a nepropustný. Po vytvrzení, v případě potřeby může být překryt specializovanými membránami/nátěry produktové řady Flexcrete a poskytnout další ochranu a vyšší estetickou kvalitu povrchu.

Výhody

  • Obsahuje inovativní styren akrylovou kopolymer technologii.
  • Používá obyčejný portlandský cement, který je plně kompatibilní s prefabrikovaným a monolitickým betonem.
  • Připravené balení vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou na místě aplikace.
  • Ekonomicky výhodná malta, obvykle nevyžaduje penetraci podkladu nebo penetraci mezi jednotlivými vrstvami.
  • Části balení mohou být smíchány.

Použití

MONORUB, jemná, polymerem modifikovaná malta pro vyplňování malých otvorů a dírek a drobných povrchových vad za účelem vytvoření jemného, pevného povrchu. K dispozici v šedé a bílé barvě, umožňuje přizpůsobit se barvě původního betonu.

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-3 třídy R1 a je v souladu s následující specifikací:
  • Pevnost v tlaku při 20°C nejméně 7MPa za 1 den a 35MPa po 28 dnech.
  • Pevnost v ohybu po 28 dnech (20°C a 65% relativní vlhkosti) nejméně 8MPa v souladu s BS 4551.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.