STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841

OCHRANA PROTI KOROZI A SPOJOVACÍ MŮSTEK NA ARMATURY
Ochrana proti korozi a spojovací můstek STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841 se skládá ze dvou složek, cementového prášku a polymerní disperze, které reagují chemicky společně pasivaci kovu (tvorbou ochranné vrstvy na povrchu kovu), zabraňující korozi a narušení povrchu kovu, s pomocí inhibitorů koroze a chrání ocelovou výztuž/armatury. STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841 má vynikající přilnavost k oceli a betonu, umožňující vysokou pevnost vazby s Flexcrete sanačními maltami. STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841 tvoří vysoce alkalický nátěr se stupněm pružnosti, která nejen chrání ocel před agresivními kyselými plyny, vlhkostí a chloridy, ale zabezpečuje pasivaci ocelového povrchu chemicky, aby se zabránilo dalšímu vzniku koroze.

Výhody

 • Ekonomický nátěr, pomocí meřící sady lze smíchat požadované množství dle potřeby, aby byla dosažena správná konzistence.
 • Díky vysoké zásaditosti a inhibitorům koroze rychle obnovuje pasivační vrstvu armatury a poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi.
 • Lze aplikovat i na ocel s nižší úrovní přípravy.
 • Hustá struktura chrání ocel proti agresivním kyselým plynům, vlhkosti a chloridům.
 • Vysoké izolační vlastnosti zabraňují další elektrochemické korozi.
 • Aplikace štětcem ve dvou vrstvách s minimální čekací dobou mezi nátěry.
 • Vytváří tvrdý povlak s jistou mírou pružnosti.
 • Vynikající přilnavostí k oceli je dosaženo adekvátní odolnosti vůči odtrhu.
 • Po vytvrzení je netoxický.

Použití

STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841 je flexibilní nátěr na ochranu proti korozi a spojovací můstek na armatury před použitím příslušných sanačních malt Flexcrete.

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-2, Část 7.
 • Typická pevnost v tlaku 32MPa a typická pevnost v ohybu 10,5MPa.
 • Nepropustný pro vodu pod tlakem 10 bar hydrostatického tlaku tak, že 2 mm povlak odpovídá 1000 mm betonu.
 • Odolnost proti difúzi chloridových iontů přesahuje 25 let - Taywoodův testu
 • Koeficient difuze kyslíku není větší než 5,24 x 10-5 cm2/s.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.