CEMPROTEC E942

vysoce odolný, dvou složkový cementový nátěr s vysokou odolností chemikáliím
CEMPROTEC E942 – multifunkční je dvousložkový cementový nátěr na vodní bázi, který využívá technologii mikrosiliky, vláken, modifikovaného epoxidu a styren akrylátových kopolymerů. Vykazuje silně tixotropní vlastnosti, díky kterým se snadno aplikuje štětcem nebo nástřikem a vytvoří hladký povrch. Hydratací vytvoří hustý, vysoce alkalický povlak s vlastnostmi polymerů a pryskyřice, s nízkou propustnosti vody a s vysokou odolností vůči difuzi ionů chloridu a dioxinů, aby byla zajištěna vysoká dlouhodobá ochrana. Je speciálně vyvinutý, aby chemicky urychlil pasivaci železných kovů a maximalizoval přilnavost k oceli a betonu. Je prokázáno, že je vhodný se systémy katodické ochrany až do 95°C. Kolem ohybů, detailů, trhlin a spár může být vyztužen páskou CEMPROTEC 2000-S.

Výhody

 • Využívá nejnovější osvědčené technologie chemie cementu, mikro silikátů, vláken a styren-akrylových kopolymerů.
 • Vynikající přilnavost na dobře připravené podklady z betonu a oceli.
 • Při aplikaci na kovový povrch není nutno před aplikací připravit podklad (otryskávat) do stupně Sa2½.
 • Hustá struktura složení umožňuje nízkou propustnost vodní páry, a to i při pozitivním a negativním tlaku 10 bar – 100m.
 • 2mm nátěru má stejné vlastnosti jako 100mm betonu.
 • Vysoká odolnost vůči abrazi. CEMPROTEC E942 splňuje nejvyšší stupeň klasifikace dle normy ČSN EN 13813: 2002, tj. AR 0,5.
 • Velmi vysoká odolnost vůči difuzi plynného oxidu uhličitého, jako i vůči chloridům.
 • Vysoká odolnost vůči chemikáliím, včetně sírovodíku. Lze čistit vodní párou.
 • Je odolný vůči volnému chloru a siřičitanům pokud jsou v souladu s koncentracemi pro použití v bazénech pro veřejnost.
 • Aplikace na mokrý a suchý povrch.

Použití

Může být použit jako samostatný antikorozní nátěr pro železné kovy, stejně jako hydroizolace a ochranu betonu, kde je potřebná zvýšená chemická odolnost a odolnost proti oděru. Oblasti použití např.: vodárny, čističky odpadních vod, provzdušňovací a usazovací nádrže, kompostovací nádrže, kanalizační jímky, potrubí, v chemickém průmyslu,  betonové a kovové konstrukce mostů a viaduktů, betonové pláště staveb, v halách, garážích, tunelech, výrobních závodech, parkovištích, letištních plochách,...

Specifické vlastnosti

 • Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-2.
 • Nepropustný pro vodu pod 10 bar hydrostatického tlaku tak, že 2,0 mm vrstva se rovná 6000 mm betonu.
 • Koeficient difuze Kyslíku nejméně 4.42 x 10-5 cm2s-1 v souladu s Taywwod Test.
 • Přídržnost alespoň 2MPa na beton a 3 MPa na ocel

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.