UNIMATCH

rychleschnoucí sanační malta s barevnou úpravou třidy R1 (ČSN EN 1504-3)
UNIMATCH je jednosložková, kosmetická, sanační malta na báze nejnovějších technologií polymerů cementu, která je vhodná pro opravu poškození, štěrkových hnízd nebo drolení betonu. Je vysoce vodotěsná a vykazuje dobré pevnostní vlastnosti. Může být použita ve vertikálních, stropních a jiných obtížných místech oprav bez použití základního nátěru, speciálního lehkého  kameniva nebo podpory. Stejné odstíny barvy a textury lze snadno dosáhnout smícháním šedé a bílé v různých poměrech s použitím zkušební směsi. Pokud je to nutné, může být přimícháno barevné kamenivo, stejně jako barevné pigmenty.

Výhody

  • Předpřipravené balení vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou. Nevyžaduje penetraci podkladu.
  • Dodává se v odstínech šedé a bílé, které mohou být snadno smíchány pro dokonalý barevný odstín. Může být přimícháno barevné kamenivo, stejně jako barevné pigmenty.
  • Fyzikální vlastnosti vytvrzeného materiálu jsou podobné jako podkladový beton.
  • Nízké smršťování a vysoká pevnost spoje zajistí monolitické provedení opravy.
  • Modifikovaný polymer zvyšuje jeho přídržnost a s nízká propustnost poskytuje vynikající ochranu před kyselými plyny, působením vlhkosti a chloridů.
  • Rychlé nabití pevnosti, dosahuje více než 9MPa za 2 hodiny.
  • Velmi nízký obsah alkálií zajišťuje nízké nebezpečí při používání a zanedbatelné riziko reakcí alkalického oxidu křemičitého. Neobsahuje chloridy.

Použití

UNIMATCH se používá pro rychlé kosmetické opravy přímo na místě a opravy betonových prefabrikátů. Je vhodný zejména pro opravy, které musí být finalizovány na stávajícím betonu, kde je zapotřebí zajistit vysokou estetickou povrchovou úpravu.

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-3 třída R1 a je v souladu s následující specifikací:
  • Vhodná na vertikální a stropní aplikace, bez nutnosti použít podkladní nátěr, lehký písek nebo jinou podporu.
  • Pevnost v tlaku při 20°C nejméně 9 MPa za 2 hodiny a 41,5 MPa do 28 dní.
  • Pevnost v ohybu po 28 dnech (20°C a relativní vlhkosti 65%) min. 10 MPa v souladu s BS 4551.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.