SANACE VESTAVĚNÝCH OPERAČNÍCH SÁLŮ

Popis problému

Původní vestavěné operační sály už neplnili svoji funkci. Olupovala se ochranní folie, na kovových částech se objevovala rez a bylo problematické čištění ve spojích mezi panely. Výměna za nové vestavěné sály byla nákladná a z hlediska demontáže veškerého zařízení a kabeláže I časově náročná.
Zadání klienta: levnější variant sanace s minimálním omezením provozu, splňující maximálními nároky na hygienu a dlouhou životností.

Řešení

Operační sály byly vyklizeny, zůstala pouze zabudovaná technologie, která byla zakryta. Byly odstraněny olupující se části původní folie a obroušeny známky koroze. Spáry v spojích mezi panely byly vyplněny akrylátovým tmelem, pro dosažení rovné plochy a snadné čištění.
Na svislé zdi a část stropu byl aplikován adhezní můstek/podkladní nátěr BOND-PRIME. Po jeho zaschnutí byl aplikován ve dvou vrstvách antibakteriální, antimikrobionální a protiplísňový nátěr BIODEX HB, který byl dle požadavku klienta v zeleném odstínu.
Nemocnice omezila provoz na minimální dobu bez nákladných stavebních úprav. Operační sály bez spár, kde se usazovaly a komplikovaně čistili zbytky desinfekčních prostředků, lze snadno čistit. Navíc, díky aktivní funkci nátěru, který hubí bakterie, získal klient dlouhodobé řešení – cca 10 let.