TIEFILL

voděodolná zálivková malta otvorů po spínacích tyčích třídy R4 (ČSN EN 1504-3)
TIEFILL je jednosložková, polymery modifikovaná, vlákny zpevněná opravní stěrka na bázi portlandského cementu, která vykazuje jedinečné hydraulické vlastnosti a rychlé vytvrzení malty s vyššími užitnými vlastnostmi polymeru. Tento výrobek je dodáván jako jednosložkový komponent vyžadující pouze přidání čisté vody, čímž se získá rychlé a odolné vytvrzení s vysokou pevností malty. Je ideální pro plnění dutin, zejména v nové výstavbě, které je třeba rychle uvést do provozu, jako například otvorů kolem výztuh, vývrtů, injektážních otvorů a zalévání kotevních prvků.

Výhody

 • Obsahuje nejnovější osvědčené technologie chemie cementu, polymerů a vláken.
 • Předpřipravené balení vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou na místě aplikace.
 • Vysoká pevnost vazby překračuje mez pevnosti v tahu betonu a zajišťuje monolitické provedení.
 • Tuhne do 30 minut při teplotě 20°C, čímž se získá trvanlivá, vysoká pevnost malty.
 • Vodotěsné utěsnění, které odolává tlaku 10 bar vody pouze 72 hodin po vytvrzení.
 • Modifikovaný polymer poskytuje zvýšenou přilnavost a nízkou propustnost, které poskytují vynikající ochranu před kyselými plyny, působením vlhkosti a chloridů.
 • Vylepšená pevnost v tahu a odolnost proti nárazům. Vynikající vlastnosti nízkého průhybu.
 • Netoxická po vytvrzení a schválen WRAS pro použití ve styku s pitnou vodou.
 • Ekonomicky výhodná malta, obvykle nevyžaduje penetraci podkladu nebo penetraci mezi jednotlivými vrstvami. Části balení mohou být smíchány.

Použití

TIEFILL je odolná, vodotěsná malta pro vyplnění stahovacích otvorů vytvořených šrouby bednění při nové výstavbě, zejména pokud je požadováno rychlé tuhnutí. Může být také použita pro utěsnění spárových otvorů a dutin v okolí výztuh, injektážních otvorů a dutin kolem kotvení včetně prefabrikovaných prvků.

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-3 třída R4 a je v souladu s následující specifikací:
 • Schopnost ztuhnout do 10minut při 20°C, dosáhnout pevnost v tlaku alespoň 8,5MPa za 1 hodinu a 55MPa do 28 dní.
 • Nepropustná pro vodu při hydrostatickém tlaku 10 bar tak, že 8,75 mm vrstva TIEFILL se rovná 100 mm betonu.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.