MONOLEVEL FC

finální cementový ochranný nátěr třídy R2 (ČSN EN 1504-3)
MONOLEVEL FC je jednosložková, tixotropní, polymerem modifikovaná cementová malta s vysokou přilnavostí, kterou lze použít v tenké vrstvě pro vyplnění malých nedostatků k dosažení rovného povrchu. Obsah zdokonalené microsiliky, vláken a technologie polymerů poskytuje podporu při vytvrzování, odolnost proti zmrazování / rozmrazování a ochranu před vniknutím vody, kyselých plynů a chloridů. Tento výrobek je dodáván jako jednosložkový komponent, vyžadující pouze přidání čisté vody.

Výhody

  • Využívá nejnovější osvědčené technologie chemie cementu, mikrosiliky, vláken a styren-akrylových kopolymerů.
  • Připravené balení vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou přímo na místě aplikace a díky vysoké přilnavosti malty, rychle aplikovat na horizontální, vertikální povrchy a stropy štětcem, hladítkem, zednickou lžící nebo stříkáním.
  • Vysoká pevnost vazby, vyšší než pevnost v tahu betonu, čímž se zajistí monolitické provedení opravy.
  • Hustá struktura poskytuje vynikající ochranu proti vniknutí kyselých plynů, vlhkosti a chloridů.
  • Ekonomicky výhodná malta, nevyžaduje základní nátěr na podklad. Jednotlivá balení lze smíchat. Vhodná na ukončovací hrany.
  • Vhodný na exponovanou vnější povrchovou úpravu bez další ochrany nebo nátěru.
  • Lze snadno přetřít specializovanými membránami/nátěry a tím zvýšit její odolnost a zlepšit estetický vzhled.
  • Netoxický po vytvrzení.

Použití

MONOLEVEL FC je kvalitní konstrukční vrchní nátěr na vyplnění drobných dírek a vad a na opravu nerovností povrchu. Tenkou aplikaci stěrky lze použít na vyrovnání a svislých i vodorovných betonových povrchů a dosažení hladkých, rovných povrchů.

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-3 třídy R2 a je v souladu s následující specifikací:
  • Vhodný pro použití na svislé i vodorovné plochy, bez nutnosti použití podkladního nátěru.
  • Vhodný pro použití na exponované vnější povrchy bez další ochrany nebo nátěru.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.