CEMPROTEC CLUTCH FILLER

zálivková malta pro utěsnění spojů ocelových pilotů
CEMPROTEC CLUTCH FILLER/ZÁLIVKOVÁ MALTA/ - dvousložková malta, na vodní bázi, pryskyřice a cementu modifikovaného polymery pro utěsnění vnitřních spojů nebo spojů mezi ocelovými piloty. Zdokonalená chemie cementu, mikrosiliky, vláken, pryskyřice a technologie styren akrylových kopolymerů, poskytuje multifunkční ochranu se zvýšenou chemickou odolností. Po smíchání lze aplikovat pomocí spárovací pistole, vykazuje vysoký stupeň tixotropie, umožňující snadnou aplikaci a vyplnění dutin bez prohýbání. Je speciálně formulována tak, aby chemicky urychlila pasivaci železných kovů i v přítomnosti chloridů a poskytovala maximální přilnavost k oceli.

Výhody

  • Unikátní směs povrchově aktivních látek umožňuje snadnou aplikaci pomocí spárovací pistole. Gelová struktura při aplikaci pak zajistí úplné naplnění otvorů.
  • Vynikající přilnavost k oceli. Tolerantní k nižším úrovním přípravy oceli, včetně kontaminace chloridy.
  • Samo adhezivní, hydratace poskytuje alkalické prostředí, které chemicky reaguje s podkladem, aby urychlilo opětovnou pasivaci oceli.
  • Produkt na vodní bázi, který vytvrzuje bez vypouštění nebezpečných rozpouštědel. Zařízení lze snadno omýt vodou.
  • Předpřipravena sada je balena v pohodlné a snadno manipulovatelné velikosti, vyžadují pouze smíchání na místě aplikace.

Použití

CEMPROTEC CLUTCH FILLER /ZÁLIVKOVÁ MALTA/ je svým složením a vlastnostmi unikátní materiál pro utěsnění mezer, vnitřních spojů nebo spojů mezi ocelovými piloty.

Specifické vlastnosti

  • Odolnost vůči tlaku při 20°C nejméně 21MPa po 1 dnu a 50,5 MPa za 28 dní.
  • Nepropustná pro vodu pod 10 bar hydrostatického tlaku tak, že 2,0 mm vrstva se rovná 6000 mm betonu.
  • Pevnost v ohybu po 28 dnech (při 20°C a 65% relativní vlhkosti), nejméně 12,5MPa v souladu s BS 4551 Přídržnost k oceli min. 3MPa v souladu s BS 4551.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.