ROOFDEX HB

vysoce pevný, ekologický nátěr na terasy a střechy
ROOFDEX HB je paropropustný, styren-akrylový nátěr s vnitřní ochranou biofilmu proti napadení, s minimálním obsahem VOC (těkavých organických sloučenin), který je při aplikaci prakticky bez zápachu Je odolný vůči stojaté vodě a zůstává pružný po celou dobu své dlouhé životnosti na plochých nebo šikmých střechách. Vysoká pevnost, tixotropní vlastnosti ROOFDEX HB jsou ideální pro ukotvení výztuže a umožňuje opravu výstupků nebo jiných střech. ROOFDEX HB je elastomerní, tekutý, hydroizolační nátěr na ploché nebo šikmé střechy. Tvoří studenou, membránu bez spojů, která může být vyztužena a tím poskytnout dlouhodobou ochranu proti vlivům počasí plochých, šikmých a obrácených a zelených střech. ROOFDEX HB může být dodán v bílé, reflexní, barvě, která odráží sluneční záření, snižuje náklady na chlazení, maximalizuje životnost a snižuje přehřívání v městských aglomeracích a tropických podmínkách.

Výhody

 • „Studená“ tekutá aplikace, bez nebezpečí požáru, bez spár, po vytvrzení vytvoří hydroizolační membránu.
 • Jednosložkový nátěr.
 • Šetrný k životnímu prostředí, ultra nízký obsah VOC, vytvrzování bez uvolňování nebezpečných rozpouštědel nebo těžkého zápachu.
 • Pružný a schopen přizpůsobit se pohybu podkladu i extrémních teplotních podmínkách bez degradace. Pokud je aplikován v bílé barvě, snižuje spotřebu energie na chlazení, přehřívání budov a Heat Island (UHI) efekt.
 • Kompatibilní s celou řadou nových a stávajících plochých nebo šikmých střech. Vynikající přilnavost na cementové a asfaltové střechy.
 • Paropropustný, což umožňuje uvolňování vlhkosti z podkladu.
 • Lze ho snadno zpevnit vyztužením přes stávající spoje nebo plošně, v případě zajištění co nejvyššího zatížení v tahu.
 • Výjimečná odolnost vůči zrychlenému zvětrávání - žádné známky poškození po 15.000 QUV-B zvětrávání.
 • Dosahuje nejlepší možné požární odolnosti (EXT.F.AA) při zkoušce podle normy BS 476: Part 3: 2004. Euroclass B-s1, d0.

Použití

ROOFDEX HB je elastomerní, tekutý, hydroizolační nátěr na ploché nebo šikmé střechy. Tvoří studenou, membránu bez spojů, která může být vyztužena a tím poskytnout dlouhodobou ochranu proti vlivům počasí plochých, šikmých a obrácených a zelených střech. Může být dodán v bílé, reflexní, barvě, která odráží sluneční záření, snižuje náklady na chlazení, maximalizuje životnost a snižuje přehřívání v městských aglomeracích a tropických podmínkách.

Specifické vlastnosti

Specifické vlastnosti (střechy a terasy):
 • Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-2.
 • V souladu s požadavky ETAG - 005, Část 8 pro aplikaci střešních nátěrů.
 • Roztažnost do roztrhnutí (nevyztužený nátěr) nejméně 500%, v souladu s BS903 částí A2.
 • Pevnost v tahu zesíleného systému (za použití GFM225, tkaniny ze skelných vláken) min. 16,6MPa v souladu s BS 903-A2.
 • Propustnost vodní páry není větší než 17 g/m2/den, v souladu s ČSN EN ISO 7783-2.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.