MONODEX CLEAR

čirý, ochranný nátěr proti karbonataci (ČSN EN 1504-2)
MONODEX CLEAR je jedno komponentní, čirý/transparentní nátěr na vodní bázi, který nabízí výbornou ochranu před vnikáním  oxidu uhličitého a před působením zvětrávání, čímž významně prodlužuje bezúdržbovou životnost budov a konstrukcí. Aplikuje se bez základního nátěru. Vytváří povrch s čirým, saténovým leskem, který  uchovává původní vzhled betonového podkladu, na nějž byl nanesen. Znemožňuje vstup vody, přitom ale umožňuje vlhkým podkladům dýchat a vysychat, je odolný proti špíně a UV záření. Dlouhodobá ochrana před růstem plísní a hub je zajištěna pomocí vyspělé technologie se zapouzdřeným biocidem, která pomáhá zachovat původní vzhled.

Výhody

 • Vynikající ochrana před působením karbonatace, chloridových iontů a agresivních chemikálií.
 • Účinný biocid zapouzdřený ve filmu inhibuje (zamezuje)růst plísní, hub a lišejníků.
 • Zachovává charakter povrchu podkladu, který chrání, a zesiluje jeho původní vzhled.
 • Povrchová úprava odpuzující vodu, zároveň ale přípravek umožňuje vlhkým podkladům dýchat a vysychat bez vzniku bublin.
 • Po vytvrdnutí vytváří čirý, saténově lesklý povrch, z něhož opadává špína, a který si jasný povrch uchovává po celou dobu své životnosti.
 • Trvale elastomerní a odolný proti UV záření.
 • Urychlené testy na stárnutí podle EN 1062-11, nevykazují žádné rozeznatelné zhoršení po 2500 hodinách, což odpovídá přirozené expozici cca 10 let.
 • Jeho součástí je základová vrstva a přípravek rovněž rychle zasychá, lze tudíž v jeden den provést dva nátěry.
 • Přípravek na vodní bázi bez stanoveného bodu vznícení. Pomůcky lze snadno čistit vodou.
 • Nízké riziko, nízký obsah VOC (těkavých organických látek) a prakticky žádný zápach.

Použití

MONODEX CLEAR se používá všude, kde je důležité udržovat vzhled povrchu, chránit před povětrnostními vlivy, CO2, nečistotami, růstem plísní, hub a lišejníků. Je ideální pro použití na dekorativní betonové povrchy, panely z vymývaného betonu, historické budovy, barevný beton a jiné reliéfní a minerální podklady.

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-2 a je v souladu s následující specifikací:
 • Propustnost na oxid uhličitý není větší než 2,76 x 10-7 cm2 / s v souladu s normou ČSN EN 1062-6 (ekvivalent tloušťky betonu 210 mm a ekvivalentní vzduchové vrstvy tloušťky 83m na 150μm tloušťky suchého filmu).
 • Bez puchýřů, praskání nebo odlupování po alespoň 2500 hodinách QUV-B povětrnostním vlivům v souladu s normou ČSN EN 1062-11.
 • Přenos vodních par není větší než 50g/m2/ den v souladu s ČSN EN ISO 7783-2.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.