CEMENTOVÝ NÁTĚR 851

vysoce odolný dvou složkový cementový nátěr odolný proti abrazi
CEMENTOVÝ NÁTĚR 851 je dvousložkový, tixotropní, cementový, polymerem modifikovaný nátěr s vysokou adhezí k betonu a oceli. CEMENTOVÝ NÁTĚR 851 vytváří pevný vysoce alkalický nátěr s určitým stupněm pružnosti, který nejen chrání beton nebo jiné podklady, od účinků agresivních kyselých plynů, vlhkosti a chloridů, ale také výrazně zvyšuje jejich chemickou odolnost. Je vhodný pro betonu v prostředí, které kontaminováno sírany. Může být posílen páskou CEMPROTEC 2000-S a přizpůsobit se pohybu kolem detailů a přes trhliny a spáry, kde se očekává další pohyb. Vůči chloridům odolává 27 let.  CEMENTOVÝ NÁTĚR 851 je certifikován na styk s pitnou vodou.

Výhody

 • Využívá nejnovější osvědčené technologie chemie cementu, mikro silikátů, vláken a styren-akrylový kopolymerů.
 • Vynikající přilnavost na dobře připravené podklady z betonu a oceli.
 • Hustá struktura složení umožňuje nízkou propustnost vody, a to i při pozitivním a negativním tlaku 10 bar – 100m, a velmi vysokou odolnost vůči difuzi plynného oxidu uhličitého, jako i vůči chloridům.
 • 2mm nátěru má stejné vlastnosti jako 100mm betonu.
 • Aplikace na mokrý a suchý povrch.
 • Vysoká odolnost vůči abrazi. Cementový nátěr 851 překračuje nejvyšší stupeň klasifikace dle normy ČSN EN 13813: 2002, tj. AR 0,5 (výsledek měření: ˂37,5μm). Vytvrzený materiál je vysoce odolný proti degradaci způsobené abrazí.
 • Odolává UV záření, mrazům, stárnutí a povětrnostním podmínkám. Lze čistit vodní párou.
 • Je odolný vůči: solím, kyselým dešťům a některým chemikáliím.
 • Je odolný vůči volnému chloru a siřičitanům pokud jsou v souladu s koncentracemi pro použití v bazénech pro veřejnost.
 • Podněcuje pasivitu oceli a vytváří pevnou, alkalickou ochranu.
 • Přináší řešení problémů s prasklinami a ztrátami způsobených úniky vody.
 • Je certifikován pro přímý styk s pitnou vodou.
 • Nátěr splňuje všechny evropské normy.
 • Prodlužuje životnost betonových a kovových konstrukcí.

Použití

vodárny, čističky odpadních vod, nádrže na vodu, závody na zpracování vody, věžové vodojemy a zásobárny vody, betonové kalojemy, čističky odpadních vod, provzdušňovací a usazovací nádrže, kompostovací nádrže, kanalizační jímky, vodní koryta, potrubí, vodní nádrže, přehrady, hráze proti povodním, chladící věže, betonové a kovové konstrukce mostů a viaduktů, betonové pláště staveb, v halách, garážích, tunelech, výrobních závodech, parkovištích, letištní a přistávací plochy...

Specifické vlastnosti

Označen značkou CE v souladu s ČSN EN 1504-2.
 • Nepropustný pro vodu pod 10 bar hydrostatického tlaku tak, že 2,0 mm vrstva se rovná 1000 mm betonu.
 • Odolnost vůči plynnému CO2 min.2,600,000  v souladu s Taywood test tak, že ekvivalentní tloušťka vzduchu při tloušťce nátěru 2,0 mm je 5200m.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.