OPRAVA HYDROIZOLACE SILNĚ POŠKOZENÉ STŘECHY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Popis problému

Původní hydroizolace tvořena asfaltovými pásy, byla značně zvětralá a přestala plnit svoji funkci. V některých místech se asfaltové pásy propadly a v těchto propadlinách se voda držela déle, co mělo ještě negativnější vliv na degradaci hydroizolace a následné zvýšené průsaky vody do budovy. Asfaltové pásy na ploše a ve žlabech byly popraskány. Značné průsaky ohrožovali využití objektu – prodejny potravin COOP.
Zadání klienta: renovace hydroizolace a snížení teploty uvnitř objektu.

Řešení

Střecha byla očištěna od špíny a louží. Následně byly vyřezány ty části, které se propadli. Z propadlin byla odstraněna voda a podklad byl vysušen. Prohlubně byly vyplněny polystyrénem, který byl překryt původními asfaltovými pásy a spoje byly zpevněny páskou Gaco Reinforcing Polyester Mesh. Tím bylo dosaženo vyrovnání plochy střechy. Pomocí pásky Gaco Reinforcing Polyester Mesh a samolepící pásky Gaco Roof Tape, byly zpevněny praskliny, spoje a žlaby. Následně byl aplikován na svislé a vodorovné plochy penetrační nátěr Gaco Epoxy Primer a dvě vrstvy hydroizolačního nátěru GacoProEco v bílé barvě. Tím, že nebylo nutno odstranit původní hydroizolaci, nemusel klient omezit provoz prodejny, získal novou hydroizolaci bez omezení provozu a snížila se teplota uvnitř objektu.

Projektový list ke stažení

Projektový list