Výpis produktů

CEMPROTEC MCI® 2020

Povrchově aplikovaný inhibitor koroze

CEMPROTEC MCI®2020 je čirý inhibitor na vodní bázi na ošetření organických stávajících betonových konstrukcí. Na základě časem prokázané technologie zabraňující korozi, byl speciálně navržen tak, aby prostupoval do betonu, difuzí kapaliny a par, aby vytvořil ochrannou monomolekulární vrstvu na ocelové výztuže/ armatury, což pomáhá redukovat korozi. Je to penetrační akce, která zajišťuje, že neohrozí volný průchod vodní páry a má minimální vliv na vzhled povrchu. Je nejefektivnější, když se používá společně se sanačními a ochrannými systémy Flexcrete na ochranu oceli, v agresivním prostředí s vysokým obsahem chloridů, jako jsou dálniční stavby a stavby na mořském pobřeží. Díky technologii zabraňující korozi, která byla vyvinuta před více než dvaceti lety, má prokázanou zkušenost s ochranou a zvyšováním trvanlivosti staveb na celém světě.

Zobrazit detail

POLYMER ADMIXTURE 850

PŘÍSADA DO POLYMERNÍCH MALT, JEMNÝCH MALT, JEMNÝCH STĚREK A VRCHNÍCH PODLAHOVÝCH NÁTĚRŮ

Polymer Admixture 850 je moderní disperze kopolymeru, která při použití jako příměs pro pískové a cementové směsi, vytváří vysoce pevnou vodotěsnou sanační maltu, potěr nebo omítku. Lze jej také smíchat s cementem za vzniku kalu, pro utěsnění porézních a absorpčních podkladů. Polymer Admixture 850 je ideální pro polymerovou modifikaci pískových a cementových malt, které produkují materiály se zvýšenou mechanickou charakteristikou, kombinované s dobrou odolností vůči oleji a vodě. Při smíchání s cementem může být produkt také použit jako základní nátěr a pojivo pro polymerní malty, omítky a potěry. Je ředěn vodou jako základní nátěr pro použití na střechách a podlažích v průmyslu čisté vody.

Zobrazit detail

STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841

OCHRANA PROTI KOROZI A SPOJOVACÍ MŮSTEK NA ARMATURY

Ochrana proti korozi a spojovací můstek STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841 se skládá ze dvou složek, cementového prášku a polymerní disperze, které reagují chemicky společně pasivaci kovu (tvorbou ochranné vrstvy na povrchu kovu), zabraňující korozi a narušení povrchu kovu, s pomocí inhibitorů koroze a chrání ocelovou výztuž/armatury. STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841 má vynikající přilnavost k oceli a betonu, umožňující vysokou pevnost vazby s Flexcrete sanačními maltami. STEEL REINFORCEMENT PROTECTOR 841 tvoří vysoce alkalický nátěr se stupněm pružnosti, která nejen chrání ocel před agresivními kyselými plyny, vlhkostí a chloridy, ale zabezpečuje pasivaci ocelového povrchu chemicky, aby se zabránilo dalšímu vzniku koroze.

Zobrazit detail

MONORUB

jemná cementová stěrka třídy R1

MONORUB je jednosložková, polymerem modifikovaná cementová malta pro plnění malých otvorů a malých povrchových vad prefabrikovaného a monolitického betonu, která vytváří estetický, přesto trvanlivý povrch. Obsažený polymer zvyšuje adhezi a dodává vysoký stupeň vodoodpudivosti na povrchu betonu a tím se stává hustší a nepropustný. Po vytvrzení, v případě potřeby může být překryt specializovanými membránami/nátěry produktové řady Flexcrete a poskytnout další ochranu a vyšší estetickou kvalitu povrchu.

Zobrazit detail

MONOLEVEL RM

vlákny zesílená, voděodolná jednovrstvá stěrka (ČSN EN 988-1)

MONOLEVEL RM je předpřipravená směs: jednosložková, tixotropní, vlákny zesílená, polymery modifikovaná, voděodolná, rychle tvrdnoucí, vysoce odolná cementová malta s polymery vylepšenými vlastnostmi na finální úpravu povrchů. Lze ji jednoduše a rychle aplikovat v jedné vrstvě na horizontální, vertikální povrchy a stropy zednickou lžící nebo stříkáním.

Zobrazit detail

MONOLEVEL FC

finální cementový ochranný nátěr třídy R2 (ČSN EN 1504-3)

MONOLEVEL FC je jednosložková, tixotropní, polymerem modifikovaná cementová malta s vysokou přilnavostí, kterou lze použít v tenké vrstvě pro vyplnění malých nedostatků k dosažení rovného povrchu. Obsah zdokonalené microsiliky, vláken a technologie polymerů poskytuje podporu při vytvrzování, odolnost proti zmrazování / rozmrazování a ochranu před vniknutím vody, kyselých plynů a chloridů. Tento výrobek je dodáván jako jednosložkový komponent, vyžadující pouze přidání čisté vody.

Zobrazit detail

MONOLEVEL 844SP

voděodolná stěrka a výplň porézních povrchů třidy R4 (ČSN EN 1504-3)

MONOLEVEL 844SP je jednosložková, tixotropní, polymerem modifikovaná cementová sanační malta s vysokou přilnavostí, což umožňuje, aby byla použita jako vodotěsná stěrka, na výplň menších dutin a vad k dosažení, rovného povrchu. Obsah zdokonalených mikrosilik, vláken a technologie polymerů poskytuje podporu při vytvrzování, vysokou voděodolnost, vynikající odolnost proti kyselým plynům a chloridům, zmrazování / rozmrazování a chemickou odolnost. Tento výrobek je dodáván jako jednosložkový komponent, vyžadující pouze přidání čisté vody.

Zobrazit detail

MONOLEVEL 250F

jemná, finální stěrková malta třídy R1 (ČSN EN 1504-3)

MONOLEVEL 250F je jednosložková, polymerem modifikovaná cementová malta pro plnění malých otvorů, trhlin, malých nedostatků, skvrn a vyrovnání nerovných povrchů v existujících nátěrů, ale i betonových a mozaikových podkladů. Obsahující polymery podporují adhezi ke stávajícím nátěry ošetřeným podkladům, takže je ideální před aplikací následných ochranných a finálních nátěrů. Po vytvrzení by měl být produkt přetřen speciální membránou produktové řady Flexcrete, aby byla dosažena vyšší ochrana a estetický vzhled.

Zobrazit detail

UNIMATCH

rychleschnoucí sanační malta s barevnou úpravou třidy R1 (ČSN EN 1504-3)

UNIMATCH je jednosložková, kosmetická, sanační malta na báze nejnovějších technologií polymerů cementu, která je vhodná pro opravu poškození, štěrkových hnízd nebo drolení betonu. Je vysoce vodotěsná a vykazuje dobré pevnostní vlastnosti. Může být použita ve vertikálních, stropních a jiných obtížných místech oprav bez použití základního nátěru, speciálního lehkého  kameniva nebo podpory. Stejné odstíny barvy a textury lze snadno dosáhnout smícháním šedé a bílé v různých poměrech s použitím zkušební směsi. Pokud je to nutné, může být přimícháno barevné kamenivo, stejně jako barevné pigmenty.

Zobrazit detail

TIEFILL

voděodolná zálivková malta otvorů po spínacích tyčích třídy R4 (ČSN EN 1504-3)

TIEFILL je jednosložková, polymery modifikovaná, vlákny zpevněná opravní stěrka na bázi portlandského cementu, která vykazuje jedinečné hydraulické vlastnosti a rychlé vytvrzení malty s vyššími užitnými vlastnostmi polymeru. Tento výrobek je dodáván jako jednosložkový komponent vyžadující pouze přidání čisté vody, čímž se získá rychlé a odolné vytvrzení s vysokou pevností malty. Je ideální pro plnění dutin, zejména v nové výstavbě, které je třeba rychle uvést do provozu, jako například otvorů kolem výztuh, vývrtů, injektážních otvorů a zalévání kotevních prvků.

Zobrazit detail