MONOLITE

jemná sanační malta třídy R2 (ČSN EN 1504-3)

MONOLITE je lehká, pevná, s kompenzovaným smršťováním, polymery modifikovaná, opravní malta na opravu dutin, vyrovnání povrchu a reprofilaci svislých i vodorovných ploch.

MONOLITE je jednosložková cementová malta, se zdokonalenou chemii cementu, mikrosiliky, vláken a styren akrylové kopolymer technologie. Výsledným produktem je rychle tvrdnoucí malta s nízkou hustotou, vylepšená vlastnostmi polymerů. Tixotropní vlastnosti produktu umožňují snadnou aplikaci silné vrstvy pomocí zednické lžíce na opravu dutin a vyrovnání povrchu a reprofilaci svislých i vodorovných ploch. MONOLITE je dodáván jako jedno komponentní systém, který vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou.

Výhody

  • Využívá zdokonalených vlastností chemie cementu, mikrosiliky, technologie vláken a styren akrylových kopolymerů.
  • Připravené balení vyžaduje pouze smíchání s čistou vodou a maltu aplikovat zednickou lžící do max. tloušťky 100mm na horizontální, vertikální povrchy a stropy.
  • Vysoká pevnost vazby, vyšší než pevnost v tahu betonu, čímž se zajistí monolitické provedení opravy.
  • Vylepšená pevnost v tahu a odolnost proti nárazům. Vynikající nízký průhyb.
  • Ideální pro nekonstrukční opravy a aplikace na místech, kde je požadována minimální dodatečná mrtvá hmotnost.
  • Ekonomicky výhodná malta, obvykle nevyžaduje podklad nebo základní nátěr. Lze použít i část balení.
  • Lze snadno přetřít speciálním ochranným nátěrem pro vyšší ochranu a dosažení vyšší estetické kvality.

Použití

MONOLITE je lehká, pevná, s kompenzovaným smršťováním, polymery modifikovaná, opravní malta na opravu dutin, vyrovnání povrchu a reprofilaci svislých i vodorovných ploch.

Specifické vlastnosti

  • Tloušťka aplikace 5 - 100 mm v jedné vrstvě i na stropech.
  • Pevnost v tlaku při 20 ° C nejméně 13MPa za 1 hodinu a 30MPa po 28 dnech.
  • Pevnost v ohybu po 28 dnech (při teplotě 28°C a relativní vlhkosti 65%) nejméně 5,1MPa v souladu s BS 4551.

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.