TERMOAKTIVNÍ STĚRKA

TERMOAKTIVNÍ STĚRKA 3003
Termoaktivní stěrka 3003 je složena ze skleněných mikrokuliček a pojiva, aplikuje se na vnitřní obvodové zdivo ve vrstvě 1mm. Termoaktivní stěrky 3003,3003plus a 3003 X prokazatelně zvyšují účinnost vytápění i klimatizací a snižují tak energetickou náročnost budov. Vlivem vysokého přestupového odporu, vysoké tepelné vodivosti a nízké teplotní jímavosti vzniká dlouhá teplotní setrvačnost. Termoaktivní stěrka 3003 urychluje náběh požadovaných teplot a efektivně je udržuje v požadovaném prostředí. Na aplikované zdi se razantně snižuje sálání chladu/horka a nutnost akumulace v celé tloušťce zdi (tím se snižuje konstantní ztráta vytvářené teploty způsobena neustálým sáláním chladu/tepla z konstrukce) Uvnitř objektu je jednoznačně nižší spotřeba energie na vytápění/klimatizování. Mechanizmus sdílení tepla je závislý jak na tepelných materiálových vlastnostech, tak na struktuře izolační vrstvy. Celkového sdílení tepla ve vrstvě termoizolační hmoty 3003 probíha - kombinovaným sdílením tepla vedením, konvekcí i sáláním. 1mm vrstva stěrky má mezery nejen v dutinách jednotlivých kuliček, ale také mezi jednotlivými kuličkami, což rovněž zvyšuje termoizolační vlastnosti. Rozdíl mezi mechanizmem sdílení tepla u EPS a stěrky tvořené mikrostrukturou dutých skleněných kuliček neumožňuje přímé porovnání vlastností pouze porovnáním součinitele měrné tepelné vodivosti, neboť u termoizolační stěrky je mechanizmus sdílení tepla odlišný, a ve větší míře se vedle vedení uplatňuje především sdílení tepla sáláním mezi jednotlivými vrstvami kuliček, kterých je díky jemnozrnné mikrostruktuře značný počet. Právě díky velkým tepelným odporům mezi jednotlivými vrstvami mikrokuliček a díky vysokému počtu vrstev mikrokuliček v celkové vrstvě stěrky má relativně tenká vrstva stěrky vysoké termoizolační vlastnosti. 3003 - zvyšuje účinnost vytápění i klimatizace.

Výhody

 • okamžité snížení nákladů na vytápění i klimatizování
 • efektivně zabraňuje sálání chladu a horka ze stěny do prostoru
 • snižuje nutnost akumulace celé tloušťky stěny
 • jednoduchá aplikace na vnitřní obvodové stěny
 • unikátní řešení zateplení bez nutnosti zásahu do fasády
 • možnost lokálního využití
 • výhodná cena
 • široké spektrum využití (stavebnictví,průmysl)
 • vysoký přechodový odpor, vysoká vodivost
 • aplikace ve vrstvě 1mm
 • zabraňuje kondenzaci a vzniku plísní
 • možná aplikace na veškeré materiály

Použití

Stavebnictví
Aplikace na vnitřní obvodové zdivo
*ve vrstvě 1mm jako finální povrch s možností přetření barvou.
*připravený suchý odmaštený podklad bez prasklin.
Průmysl
Aplikace na libovolný materiál ke snížení povrchové teploty, aplikace k efektivnímu udržení požadovaných teplot
*nesavé povrchy se penetrují

Specifické vlastnosti

Tento materiál prokazatelně funguje a s možnostmi dalšího vývoje má vysoký potenciál využití a úspory energie. Díky svým vlastnostem snižuje nutnost akumulace celé tloušťky stěny, snižuje sálání chladu/horka do interiéru, udržuje vytvářenou teplotu rychleji a déle uvnitř místnosti, zabraňuje vlhkosti a plísním,prodlužuje životnost stavby a snižuje energetickou náročnost. Je vyráběn ze skleněných mikorkuliček a pojiva, není ekologicky závadný a nevytváří nežádoucí odpad během aplikace,po ni,během fungování ani po případném odstranění. Materiál je paropropustný a proto neuzavírá póry, dům tak volně "dýchá".

Dokumentace ke stažení

Technický list

Bezpečnostní list a ostatní dokumentace na vyžádání.